ویزای کاری کانادا

سالانه کانادا مانندبسیاری از  کشورها از سراسر جهان متخصص ماهر جذب می نماید. ویزای کاری کانادا

با شرایط خاص خود امکان تبدیل به اقامت دائم را دارد. برای داشتن ویزای کار موقت در

کانادا متقاضی باید از یک کارفرمای کانادایی دارای پیشنهاد شغلی و مجوز کار از اداره کار کانادا باشد.

فاکتورهایی که برای شما امتیاز می آورد شامل:

 مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه

 میزان تحصیلات

 تجربه کاری

 سن

 پیدا کردن کارفرما در کشور کاناد

کلیه حقوق متعلق به آژانس هواپیمایی آساره میباشد