مدارک اخذ ویزا

 مدارک لازم جهت اخذ ویزای دبی:

 اسکن واضح پاسپورت که حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.

یک قطعه عکس 4*3

 مدارک لازم جهت اخذ ویزای تایلند: 

 اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
 یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید
 کپی صفحه اول شناسنامه
 کپی کارت ملی


 مدارک لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور:

 اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
 یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید


 مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان

 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار کامل،
 یک قطعه عکس تمام رخ، رنگی، زمینه سفید (4.5×3.5 )،
 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح،
 کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه ،
 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه ،
گواهی بانک به مدت حداقل 3 ماه،
در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی، کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا،
 گواهی اشتغال به کار جواز کسب ،پروانه ی مطب یا اساسنامه شرکت ،
{ موارد لازم به ذکر در ترجمه گواهی اشتغال به کار: نام و نام خانودگی / شماره گذرنامه / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره ( در صورتی که گواهی به صورت کپی باشد،نیاز به ترجمه دارد.)}
 چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر. 
{ نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد: در وجه آژانس ثبت نام کننده/ بدون تاریخ / بدون ذکر عنوان بابت ضمانت برگشت در متن چک . (صادرکننده ی چک شخصی است که شما را در سفر همراهی نمی کند.)}

کلیه حقوق متعلق به آژانس هواپیمایی آساره میباشد