ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی جهت توسعه و تولید اشتغال در کانادا

با جذب سرمایۀافرادی با  تجربۀ تجاری و توان مدیریتی می باشد 

شرایط ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

 تمکن مالی

سابقه مدیریت به مدت 5 سال در دو سال گذشته

کلیه حقوق متعلق به آژانس هواپیمایی آساره میباشد